Dumper

Vi tog fram konstruktions- och produktionsritningar för Recon Verkstads AB.