Stora Bildskärmar/ informationstavlor

Konstruerade och tog fram tillverkningsunderlag till Recon Verkstads AB som tillverkade bildskärmarna.

De finns bl.a. efter E4:an och utmed E18.