Grot Gullebo

I det här projektet gjorde vi konstruktionsritningarna och sedan köpte vi in allt material och producerade vagnen samt grundlackerade den. Den levererades som halvfabrikat till Engström Lastbilar i Kisa som byggde på det och levererade till slutkunden Gullebo Skogstransporter.