Tungdragare

I det här projektet konstruerade vi och ritade vagnen samt köpte in allt material och producerade det samt grundlackade påbyggnaden. Levererade det som ett halvfabrikat till MST i Mjölby som byggde på det och levererade det till slutkunden Sratomta Åkeri AB.