Tillgänglighetssystemet Level Up

Vi konstruerade hela systemet och tog fram ritningar för patentansökan samt konstruktionsritningar. Vi har också tagit fram montageanvisningar för installationen av systemet