6 axlad Dunderbyggnation

Vi gjorde layoutarbetena för bl.a. rambalkstillverkningen hos Kilafors Industri AB