Vad är trecad?

TRECAD är ett innovativt konsultföretag som stödjer våra kunder med utveckling och konstruktion genom hela kedjan från idé och teknisk rådgivning till konstruktion och produktion av mekaniska och hydraulikbaserade konstruktioner samt byggnadstekniska konstruktionslösningar